Ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo Unilever

Ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo Unilever

  Unilever là công ty Hà Lan-Anh với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực dinh dưỡng, vệ sinh và chăm sóc cá nhân.

  Năm 2004, họ đã liên hệ với đơn vị tư vấn thương hiệu Wolff Olins để giúp tạo nên một thương hiệu mới cho công ty, với mục tiêu thể hiện rõ sứ mệnh và sức sống của nó.

  Cũng trong năm đó, Unilever đã công bố thiết kế logo mới bao gồm 25 biểu tượng phức tạp đan xen với nhau để tạo thành chữ U, thay thế cho logo cũ đã được sử dụng từ năm 1970. Dự án thiết kế logo này được thực hiện dưới sự điều hành của giám đốc sáng tạo Lee Coomber, họ đã sáng tạo nên cột chất lỏng hình chữ U, trong đó chứa các biểu tượng, thể hiện tên thương hiệu và giúp khách hàng nghĩ ngay đến những gì mà Unilever đang làm. Mỗi một biểu tượng bên trong đều mang ý nghĩa riêng và thể hiện những giá trị, những đặc tính sản phẩm và đều liên quan mật thiết đến các lĩnh vực mà Unilever đang hoạt động. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa các biểu tượng ấy nhé:

Ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo Unilever 1:

ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo unilever 1

Ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo Unilever 2:

ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo unilever 2

Ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo Unilever 3:

ý nghĩa các biểu tượng trong thiết kế logo unilever 3

 

Nguồn: http://www.logodesignlove.com/unilever-icons